attaturk universiteti

qiyabi təhsille bağlı attaturk universiteti